- Bé Minh Đạt -

Em rất thích app Lời Chúa vì có phần Kinh Thánh thiếu nhi rất sinh động và dễ hiểu.