- Hồng Vân -

App rất hữu ích, mang ý nghĩa lớn và rất tiện lợi cho người lớn và trẻ em. Từ ngày dùng app mình nghe lời Chúa thường xuyên hơn. Hi vọng app được phổ biến tới nhiều người hơn. :heart: